Een oogsamenwerkingsprobleem?

Werken de ogen van het kind wel goed samen? 

Klaagt uw kind over de ogen, over hoofdpijn, over dansende letters en cijfers? Is uw kind snel moe? Houdt uw kind het hoofd schuin bij lezen en/of schrijven, heeft uw kind een slordig handschrift? Stoot uw kind zich vaak? Heeft uw kind gevoelige ogen voor (zon)licht?

Dat zou kunnen wijzen op een oogsamenwerkingsprobleem. Het linkeroog ziet iets en het rechteroog ziet iets. Die 2 aparte beelden worden in de hersenen samen gevoegd tot 1 beeld. Soms is de samenwerking van beide ogen niet goed, waardoor het beeld niet goed samen valt. Het plaatje hieronder geeft weer hoe iemand met fixatie disparatie kan waarnemen:

plaathes fixatie disparatie

Het volgende plaatje geeft aan hoe de persoon dezelfde plaatjes zou zien als de ogen wel goed samenwerken:

plaatjes geen fixatie disparatie

Als de ogen niet goed samen werken, kan het er bij lezen zo uit zien:

letters fixatie disparatie

Een oogsamenwerkingsprobleem wordt ook wel fixatie disparatie genoemd en heeft niets te maken met scherp zien. Het kan heel wat problemen veroorzaken. Het is vermoeiend, soms kan een kind er zelfs misselijk van worden en hoofdpijn krijgen. Doordat de letters bewegen, leest het kind andere woorden dan die er staan. Het woordbeeld is daardoor slecht, wat moeilijkheden met spelling op kan leveren. Ook bij rekenen kan dit problemen veroorzaken. Staat er een + of een x, 46 verdraait zich tot 64. Deze kinderen vinden lezen ook niet leuk, het kost heel veel energie en het lijkt erop dat het vaak niet goed lukt. Het gedrag van uw kind kan hier ook door beïnvloed worden. Doordat de wereld voor het kind beweegt, gaat het kind zelf meer bewegen om dat beeld rustiger te krijgen. Of het kind gaat in gedrag compenseren. Als de oogsamenwerking aangepakt is, kan het er na wenselijk zijn om te kijken of er in leerwijze en gedrag nog aanpassingen wenselijk zijn.

fluks - 011Er kunnen verschillende manieren zijn waarop de ogen wel of niet samen werken. Met een speciaal oogapparaat (bioptor) kan ik  zien waar de ogen het meeste moeite mee hebben. Tevens kan ik hiermee controleren hoeveel spanning er op de oogspieren staat.

 

Er zijn diverse oefeningen om de ogen te trainen zodat ze beter gaan samen werken. Bijvoorbeeld oefeningen op een speciale minitrampoline, zodat het hele lichaam beter in balans komt, zo ook de ogen en waarneming.  Ik leer het kind reflexoefeningen die het liefst elke dag kort geoefend worden. Dat heeft namelijk veel meer effect dan 1x per week lang. Dit kunnen oefeningen op papier zijn, maar ook met een pittenzak of tennisbal.

fluks - 009.jpg

Advertentie