Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Primaire reflexen

Heeft uw kind…..?

 • moeite met stilzitten;
 • moeite met aandacht en concentratie;
 • een slecht evenwicht;
 • moeite met leren zwemmen en fietsen;
 • een slechte oog-handcoördinatie;
 • last van wagenziekte;
 • moeizaam tijdsbesef en kloklezen;
 • moeite met rekenen, lezen, schrijven, spelling;
 • een moeizame spraak en articulatie;
 • problemen met rechts-of linkshandigheid ontdekken;
 • moeite met aankleden.

Als uw kind…..

 • niet stil kan zitten, veel wiebelt/wipt op de stoel;
 • onderuitgezakt op de stoel zit;
 • veel friemelt;
 • schrikt van harde of onverwachte geluiden;
 • vaak met een of beide voeten op stoel zit;/vaak voeten achter stoelpoten klemt;
 • hoofd ondersteunt tijdens lezen en/of schrijven;
 • als peuter zeer laat/vroeg begon met stappen,
 • als peuter laat begon met spreken,
 • moeite heeft met het overschrijven van het bord in het schrift;
 • ‘onhandig’ is en regelmatig een beker omgooit, knoeit met eten;
 • een slecht, onleesbaar handschrift heeft;
 • op de tenen loopt;
 • een slechte waarneming van zichzelf in de ruimte heeft, vaak tegen personen of dingen aanloopt.

Herkent u uw kind hierin? Dan zou het kunnen dat uw kind last heeft van nog aanwezige primaire reflexen.

Wat zijn PRIMAIRE REFLEXEN?

Om te kunnen overleven maakt ieder mens gebruik van diverse reflexen.

Een reflex is een automatische reactie (dus zonder nadenken) op een prikkel. Denk bijvoorbeeld aan het terug trekken van je hand als je iets heets voelt of het hoesten als je je verslikt. Reflexen zijn nodig om te overleven.

Fight – Flight – Freeze…

Er zijn verschillende reflexen. Eén basale groep wordt de primaire of primitieve reflexen genoemd. Dit zijn de eerste bewegingen en reacties van een foetus en baby. Zo gaat de baby automatisch zuigen als de speen/ borst in de mond komt. En hij grijpt vast als er iets de handpalm raakt.

In de loop van de tijd veranderen deze automatische reacties van onwillekeurig en ongecontroleerd langzaamaan naar bewuste en doelmatige bewegingen en reacties. Het zenuwstelsel rijpt, het lichaam leert bewust te bewegen en kan efficiënt met prikkels omgaan. We noemen dit het integreren of uitdoven van de primaire reflexen. Dat is het neurologisch fundament voor de verwerking van alle vaardigheden en bewegingen die we leren, het zijn de bouwstenen van de hersenontwikkeling.

Onderaan het fundament……om tot leren te kunnen komen.

Soms echter verdwijnen niet alle reflexen vanzelf. Dit kan diverse oorzaken hebben. De oorzaak hiervan kan al in baarmoeder ontstaan, tijdens de geboorte of erna. Het lichaam kan veel compenseren. Het gaat op andere manieren, via omwegen, toch proberen verder te komen. Dit kost veel energie en kan een oorzaak zijn van diverse leer- en gedragsproblemen, zoals eerder genoemd.

WAT IS DAN REFLEXINTEGRATIE?

Via reflexintegratie worden de primaire reflexen verder ontwikkeld waardoor ze integreren of uitdoven. Ze verstoren dan niet meer. De reflexintegratie kijkt naar de onderliggende oorzaak van de leer- of gedragsproblemen.

Het fundament van de hersenontwikkeling wordt steviger en stabieler, waardoor ook de hogere hersendelen in het brein tot ontwikkeling kunnen komen.

Op school moet een kind de hele dag stil zitten. Om dit te kunnen is een goede balans en lichaamsbeheersing nodig. De bewegingen die een baby normaliter vaak herhaalt stimuleert  de reflexontwikkeling en daardoor de balans. Door de herhaling van de bewegingen streven we ernaar dat de hersenen en het lichaam als een volmaakte eenheid samenwerken. Dan kunnen alle prikkels op de juiste wijze worden gefilterd en verwerkt. Nu pas wordt er door de hersenen op gecontroleerde en efficiënte manier op gereageerd, i.p.v willekeurig en ongecoördineerd.

MEER INFORMATIE

Wilt u hier meer weten over? Wilt u weten of uw kind of u last heeft van reflexen?

Neem gerust contact met me op.

Wilt u meer informatie lezen? Kijk dan op de website van INPP: www.inpp.nl

WERKWIJZE

 1. Via een telefonisch gesprek bespreken wat de problemen zijn. Zo kunnen we meer informatie uitwisselen.
 2. Als u een traject wilt starten, krijgt u een uitgebreide vragenlijst om in te vullen.
 3. Naar aanleiding van de vragenlijst hebben we nogmaals contact om de conclusie uit de vragenlijst te bespreken.
 4. Als we er beiden vanuit gaan dat de reflexen in de weg zitten maken we een afspraak voor een aantal testen. Dit duurt zo’n 1-1,5 uur.
 5. Als alle testinformatie verwerkt is, bespreken we de resultaten en het te volgen traject.
 6. Als we doorgaan, leer ik de eerste oefening aan. Deze moet elke dag gedaan worden voor het beste resultaat. Na 6-8 weken volgt er een herhalingsonderzoek. Dit kan leiden tot het herhalen van de oefening of het aanleren van een nieuwe oefening. Uiteindelijk kan het hele traject 1 à 2 jaar duren.

Kortom: Eerst even terug naar het begin, naar de basis. Eerst bewegen, dan leren!

Eerst het fundament bouwen, dan verder naar boven!